Belépési név:

Jelszó:

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan

Hírek aktualitások

Tájékoztatás

 

Tájékoztatás a közszférában történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátás szüneteltetési és a szüneteltetés alóli mentesítés szabályairól : LETÖLTHETŐ

 

Tisztelt Lakosság

 

A jegyző adja ki, a lakás rendeltetési egységeinek számáról szóló hatósági bizonyítványt, amellyel a lakossági fogyasztó jogszerűen igényelheti - az egyetemes szolgáltatótól - a kedvezménnyel elszámolt gázmennyiséget. A hatósági bizonyítvány kiállításának feltételei, amelyről a kérelmező írásban nyilatkozik:

 

1. A kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül és

 

2. a kérelmezett ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található.

 

A BM 2022.09.12-i tájékoztatása alapján: „A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki. A jegyző az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe és a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.” A hatósági bizonyítványhoz szükséges nyomtatvány letölthető. A hatósági bizonyítványhoz igényléséhez szükséges KÉRELEM nyomtatványt írásban, papír alapon, személyesen, postai úton lehet benyújtani az önkormányzat jegyzőjéhez címezve. Elektronikus úton történő benyújtás esetén az E-papír formát is lehet használni, az email nem minősül elektronikus kapcsolattartásnak.

 

A nyomtatvány LETÖLTHETŐ

 

Hírdetmény

 

Sertéstartók összeírása

 

Hőségriasztás

 

A dokumentum MEGTEKINTHETŐ

2022 aug. 17

 

Tájékoztatás

 

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (PROBIÓ Zrt.) tájékoztatja a lakosságot, hogy Kővágóörs-Pálköve településrészen 2022. augusztus 20-án szombaton a hulladékszállítás rendje változatlan.

 

Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

 

Tájékoztató

 

Iskolakezsési támogatásról :

 

1. TÁJÉKOZTATÓ

2. KÉRELEM (docx)

2. KÉRELEM (zip)

 

Hőségriasztás

 

LETÖLTHETŐ

2022 augusztus 4.

KAB-BUSZ

 

A KAB busz elérhetőségei :

2022 augusztus 4

2022 augusztus 5

2022 augusztus 17

 

 

Védekezési felhívás

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca imágója ellen 2022. évben

2022 július 28

Tájékoztató

 

MÁV - vegyszeres gyomirtás : TÁJÉKOZTATÓ

 

Hőségriasztás

 

MEGTEKINTHETŐ

2022. július 20.

Tájékoztató

 

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tapolcai Járási Hivatal illetékességi területén 2022. július 21-én (csütörtökön) mobilizált ügyfélszolgálat működik. A KAB-BUSZ ügyintézői a fenti napon:

Kővágóörs, Petőfi u. 2. (Közös Önkormányzati Hivatal) szám alatt 9:00 – 11:00 óra között

várják az ügyfeleket a szokásos okmányirodai (személyi igazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél, gépjármű, ügyfélkapu, diákigazolvány), valamint kormányablakban indítható ügyekben.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a KAB-BUSZ-ban a díjak, illetékek kiegyenlítésére csak bankkártyával van lehetőség.

 

Hírdetmény

 

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége

2022. július 1-jén (pénteken) zárva tart,

így az ügyfélfogadás a Hivatal székhelyén és a Kirendeltségen elmarad. 

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző

 

Felhívás

 

közterületek tisztántartására : FELHÍVÁS

 

Tájékoztatás

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (8200 Veszprém, József A. u. 36.) A Balaton és a parti zóna nádasainak minősítése tárgyában VE/30/04085-57/2022. számon döntést hozott.

 

Téjékoztatás

 

A tárggyal kapcsolatos döntés Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint Révfülöp Nagyközség Önkormányzata hirdetőtábláján közzétételre került, mely a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Balatoni Szövetség szervezésében június 3.-án (tartalék időpont: június 6-7-8.)

a második biológiai irtás lesz.

TÁJÉKOZTATÓ

 

cim

szoveg

Tájékoztató

 

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tapolcai Járási Hivatal illetékességi területén

2022. június 4-én (szombaton) mobilizált ügyfélszolgálat működik.

A KAB-BUSZ ügyintézői a fenti napon: A KŐFESZT RENDEZVÉNYEN Kővágóörs, Petőfi u. 2. (Közös Önkormányzati Hivatal) szám alatt 13:00 – 16:00 óra között várják az ügyfeleket a szokásos okmányirodai (személyi igazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél, gépjármű, ügyfélkapu, diákigazolvány), valamint kormányablakban indítható ügyekben.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a KAB-BUSZ-ban a díjak, illetékek kiegyenlítésére csak bankkártyával van lehetőség.

 

Tájékoztató

 

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tapolcai Járási Hivatal illetékességi területén

2022. június 14-én (kedden) mobilizált ügyfélszolgálat működik.

A KAB-BUSZ ügyintézői a fenti napon: Kővágóörs, Petőfi u. 2. (Közös Önkormányzati Hivatal) szám alatt 9:00 – 11:00 óra között várják az ügyfeleket a szokásos okmányirodai (személyi igazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél, gépjármű, ügyfélkapu, diákigazolvány), valamint kormányablakban indítható ügyekben.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a KAB-BUSZ-ban a díjak, illetékek kiegyenlítésére csak bankkártyával van lehetőség.

 

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével és szállításával Szabadi Péter egyéni vállalkozót (06 30/959 58 48) bízta meg az önkormányzat 2022. január 01. napjától 5 éves időtartamra. A szennyvíz elszállításával kapcsolatos díjak az alábbiak szerint alakulnak:

Alapdíj: 2022. január 01-től 2022. június 30-ig: 4795 Ft/forduló

2022. július 01-től: 6465 Ft/forduló

Ürítési díj: 1707 Ft/m3

 

A település illetékességi területén kizárólag a fenti vállalkozó jogosult a szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására.

 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

 

KŐVÁGÓÖRS-PÁLKÖVE NYARALÓTULAJDONOSOK RÉSZÉRE

 

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évre nyaralótulajdonosok részére 6 db 120 literes, Társaságunk emblémájával ellátott zsákot biztosít a nyaralós időszakban a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez. Az ingyenes zsák Dávid Gábornál (20/973 2263) igényelhető, amennyiben az ingatlantulajdonos rendelkezik szolgáltatási szerződéssel. A zsákok elszállítása minden hónap negyedik hét kedd napján történik.

Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit kft.

 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÁS KŐVÁGÓÖRSI (falu) NYARALÓTULAJDONOSOK RÉSZÉRE

 

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évre nyaralótulajdonosok részére 6 db 120 literes, Társaságunk emblémájával ellátott zsákot biztosít a nyaralós időszakban a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez. Az ingyenes zsák a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban kizárólag ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda 8,00 – 12,00, 13,00 - 16,00; péntek 8,00 – 12,00) átvehető, amennyiben az ingatlantulajdonos rendelkezik szolgáltatási szerződéssel. A zsákok elszállítása minden hónap negyedik hetének keddi napján történik.

Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit kft.

 

Tájékoztató

 

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tapolcai Járási Hivatal illetékességi területén 2022. május 12-én (csütörtökön)  mobilizált ügyfélszolgálat működik.

TELJES DOKUMENTUM

 

Áramszünet - értesítés

 

Megtekinthető :

2022 május 3 , 2022 május 5

 

Tájékoztatás

 

a Magyar Mérnöki Kamara ingyenes energetikai tanácsadásáról

1. Tájékoztató

2. Plakát

3. Szórólap

 

Hírdetmény

 

Lejárt vezetői engedély online meghosszabbítására vonatkozó hirdetmény

 

Tájékoztatás

 

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (PROBIÓ Zrt.) tájékoztatja a lakosságot, hogy Kővágóörs Pálköve településrészén a 2022. április 11-ével kezdődő héttel kezdve a hulladékszállítás szombati napokon történik. A húsvéti ünnepek alatt a hulladékszállítás rendje változatlan marad.

 

Hírdetmény

 

eljárás megindításáról

 

Közhírré tétel

 

Növény-egészségügyi zárlat

 

MÁV tájékoztató

 

LETÖLTHETŐ

 

KAB BUSZ

 

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tapolcai Járási Hivatal illetékességi területén 2022. április 11-én (hétfőn) mobilizált ügyfélszolgálat működik.

A KAB-BUSZ ügyintézői a fenti napon:

Kővágóörs, Petőfi u. 2. (Közös Önkormányzati Hivatal) szám alatt

9:00 – 10:30 óra között

várják az ügyfeleket a szokásos okmányirodai (személyi igazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél, gépjármű, ügyfélkapu, diákigazolvány), valamint kormányablakban indítható ügyekben. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a KAB-BUSZ-ban a díjak, illetékek kiegyenlítésére csak bankkártyával van lehetőség. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal

 

Hírdetmény

 

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői és kihelyezett ügyfélfogadásai 2022. április 4. napján (hétfőn) technikai okokból elmaradnak. A Hivatal székhelyén és Kirendeltségén csökkentett létszámban állunk az ügyfelek rendelkezésére.

 

Kővágóörs, 2022. március 31.

Dr. Szabó Tímea sk. címzetes főjegyző

 

Hírdetmény

 

lejárt okmányok cseréjével kapcsolatban : LETÖLTHETŐ

 

A Veszprémi Áldozatsegítő Központ közleménye

 

ITT OLVASHATÓ

 

Közlemény

 

Az általános iskolák 2022/23 tenév 1 évfolyam beíratkozásáról LETÖLTHETŐ

 

Tájékoztatás

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy Kővágóörs településen 2022. március 28-án 8 és 15 óra között karbantartási munkálatok miatt, vízhiány és nyomáscsökkenés várható, az alábbi területeken :

Alsó – Ecséri dűlő, Felső – Ecséri dűlő, Krisztina major

 

Hírdetmény

 

Felhívás a bölcsödei ellátás vonatkozásában LETÖLTHETŐ

 

Hírdetmény

 

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége

2022. március 26-án (szombat) zárva tart,

a Hivatal a székhelyén ügyeleti rendben működik.

 

Kővágóörs, 2022. március 18.

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző

 

Tájékoztató

 

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (PROBIÓ Zrt.) tájékoztatja a lakosságot, hogy Kővágóörsön 2022. március 15-én kedden a hulladékszállítás rendje változatlan.

 

MÁK tájékoztató

 

Magyar Államkincstár tájékoztatója – Start Értékpapír számla nyitásról

1. Tájékoztató

2. Babakötvény

 

Tájékoztató

 

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tapolcai Járási Hivatal illetékességi területén 2022. március 10-én (csütörtökön) mobilizált ügyfélszolgálat működik.

A KAB-BUSZ ügyintézői a fenti napon:

Kővágóörs, Petőfi u. 2. (Közös Önkormányzati Hivatal) szám alatt

9:00 – 11:00 óra között

várják az ügyfeleket a szokásos okmányirodai (személyi igazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél, gépjármű, ügyfélkapu, diákigazolvány), valamint kormányablakban indítható ügyekben.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a KAB-BUSZ-ban a díjak, illetékek kiegyenlítésére csak bankkártyával van lehetőség.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

 

Tájékozató

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy Kővágóörs településen 2022. február 28-án 8 és 15 óra között karbantartási munkálatok miatt, vízhiány és nyomáscsökkenés várható.

A vízhiánnyal érintett terület: Alsó – Ecséri dűlő, Felső – Ecséri dűlő, Krisztina major

 

Tájékoztató

 

A Veszprémi Áldozatsegítő Központ TÁJÉKOZTATÓja

 

Hírdetmény

 

Településkép rendelet módosítás - Lakossági fórum :

Hírdetmény

Rendelet

 

2022. február 4.

Hírdetmény

 

Badacsonytomaji Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft telepengedélyezési ügye.

Hírdetmény 1 , Hírdetmény 2 , Hírdetmény 3,

 

2022. február 4

 

MÁV TÁJÉKOZTATÓ

 

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint  2022. február 12 - 13-ig és 2022. február 19 - 20-ig Székesfehérvár – Szabadbattyán állomások között végzett

pályakarbantartási munkák miatt a 29 [Budapest —] Székesfehérvár — Tapolca vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 1 3 494949-es telefonszámán és a www. mavcsoport.hu honlapon.

 

Hírdetmény

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatom Önöket a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal év végi munkarendjéről.

· A kihelyezett ügyfélfogadások 2021. december 22. napjától elmaradnak.

· 2021. december 23., december 31. napján a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége zárva tart.

· 2021. december 27. és 30. között a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal a székhelyén a szokásos ügyfélfogadási időben, de kizárólag ügyeleti rendszerben tart nyitva. Anyakönyvvezetőink kizárólag halotti anyakönyvezés céljából 2021. december 27. (hétfő) és 29. (szerda) napján munkaidőben alábbiak szerint érhetőek el: Molnárné Szalai Valéria +36 20 286 0763 (Köveskál, Balatonhenye, Szentbékkálla községek) Kolláth Zsuzsanna +36 20 286 3577 (Kővágóörs, Kékkút, Mindszentkálla, Révfülöp, Salföld községek)

2022. január 3-ától a korábbiaknak megfelelő ügyfélfogadási rendben várjuk Önöket, azzal, hogy a kihelyezett ügyfélfogadások január 3-án még elmaradnak.

Minden kedves ügyfelünknek ezúton kívánok a Közös Hivatal dolgozói nevében Békés Ünnepeket, és Boldog Új Esztendőt!

Kővágóörs, 2021. december 16.

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző

 

Tájékoztatás

 

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (PROBIÓ Zrt.) tájékoztatja a lakosságot, hogy Kővágóörs Pálköve településrészén a 2021. december 24-én pénteken a hulladékszállítás rendje változatlan.

Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 

Hírdetmény

 

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége 2021. december 11-én (szombat) zárva tart.

 

Kővágóörs, 2021. december 03.

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző

 

Készenléti szolgálat :
Egyenlő bánásmód :


Vidékfejlesztési program :Közösségi ház :

Vidékfejlesztési program :Zongora hangja :

Legfrisebb fotók :


Oklevél :


Nyilt levél :


eMagyarország Pont :