2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Hivatal feladatkörei

Tevékenységek

© 2014 - Kővágóörs Község Önkormányzatának Közadatai - www.kovagoors.hu/kozadat/