Dokumentumtár

Dátum Dokumentum címe
2021-03-29 Előterjesztés - Hozzájárulás Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyelet Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020. (IV.3.) önkormányzati rendelete módosításához
Előterjesztés
2021-03-16 Előterjesztés - 2021. évi költségvetésről szóló rendelet előterjesztése
Előterjesztés - 2021. évi közbeszerzési terv
Előterjesztés
Előterjesztés
2021-03-12 Előterjesztés - Falugondnoki szolgálat tevékenységnapló vezetése
Előterjesztések
2021-03-10 Előterjesztés - 2021. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előterjesztés
2021-03-09 Előterjesztés - Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
2021-03-05 Előterjesztés - Kővágóörs víziközmű rendszerre (szennyvíz) vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elkészítése
Előterjesztések
2021-02-26 Előterjesztés - Falugondnoki álláspályázatok elbírálása
Előterjesztés
2021-02-23 Előterjesztés - "Kővágóörs-Pálköve strand fejlesztése" című projekt építési munkáira kapott árajánlatok elbírálása
Előterjesztés - "Kővágóörs-Pálköve strand fejlesztése" című projekt eszközbeszerzéseire kapott árajánlatok elbírálása
Előterjesztések
Előterjesztések
2021-02-09 Előterjesztés - Kővágóörs községben főépítész alkalmazása települési főépítészi szakmai feladatok ellátására
Előterjesztés
2021-02-08 Előterjesztés - A kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztés - Címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezéséről
Előterjesztés
Előterjesztés
2021-01-27 Előterjesztés - A közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról
Előterjesztés - Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
Előterjesztés
2021-01-21 Előterjesztés - "Kulturális eszközbeszerzés" című pályázat hiánypótlása
Előterjesztés
2021-01-20 Előterjesztés - Falugondnoki szolgálat létrehozása
Előterjesztés - "Helyi termelői piac és vásártér kialakítása" című projekt kapcsán többlettámogatási kérelem benyújtása tárgyában hozott határozat módosítása
Előterjesztés - Falugondnoki szo
Előterjesztés - Piac
2021-01-15 Előterjesztés - A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló határozat módosítása