Dokumentumtár

Dátum Dokumentum címe
2021-06-14 34/2021. (VI.14.) határozat - A Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatásáról
Polgármesteri döntés
2021-06-11 33/2021. (VI.11.) határozat - Kővágóörsi Művészeti Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódó kérelmek elbírálásáról
Polgármesteri döntés
2021-06-11 32/2021. (VI.11.) határozat - A 2020. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésekről
Polgármesteri döntés
2021-06-04 31/2021. (VI.04.) határozat - Háziorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
Polgármesteri döntés
2021-05-28 30/2021. (V. 28.) határozat - A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzmaradványának, pénzmaradvány felhasználásának elfogadásáról
Polgármesteri döntés
2021-05-28 29/2021. (V. 28.) határozat - A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása elfogadásáról
Polgármesteri döntés
2021-05-28 28/2021. (V. 28.) határozat - A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése harmadik módosításának elfogadásáról
Polgármesteri döntés
2021-05-25 27/2021. (V. 25.) határozat - A Kővágóörs-Pálköve strandon lévő ingatlanok bérbeadásáról
Polgármesteri döntés
2021-05-25 26/2021. (V. 25.) határozat - A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2020. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról
Polgármesteri döntés
2021-05-25 25/2021. (V. 25.) határozat - A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtásáról
Polgármesteri döntés
2021-05-11 23/2021. (V.11.) határozat - A kővágóörsi közösségi színtér 2021. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról
Polgármesteri döntés
2021-03-29 22/2021. (III. 29.) határozat - Hozzájárulás Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyelet Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020. (IV.3.) önkormányzati rendelete módosításához
Polgármesteri döntés
2021-03-16 21/2021. (III. 16.) határozat - A 2021. évi közbeszerzési tervről
Polgármesteri döntés
2021-03-16 20/2021. (III. 16.) határozat - Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról
Polgármesteri döntés
2021-03-12 19/2021. (III. 12.) határozat - A falugondnoki szolgálat tevékenységnapló vezetéséről
Polgármesteri döntés
2021-03-10 18/2021. (III. 10.) határozat - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására pályázat benyújtása
Polgármesteri döntés
2021-03-09 17/2021. (III. 09.) határozat - Kiss Ferencné rendkívüli települési támogatás iránti kérelme
2021-03-05 16/2021. (III. 05.) határozat - Kővágóörs víziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elkészítéséről
Polgármesteri döntés
2021-02-26 15/2021. (II. 26.) határozat - Falugondnok kinevezéséről
Polgármesteri döntés
2021-02-23 14/2021. (II.23.) határozat - "Kővágóörs-Pálköve strand fejlesztése" című projekt eszközbeszerzéseire kapott árajánlatok elbírálásáról
Polgármesteri döntés
2021-02-23 13/2021. (II.23.) határozat - "Kővágóörs-Pálköve strand fejlesztése" című projekt építési munkáira kapott árajánlatok elbírálásáról
Polgármesteri döntés
2021-02-09 12/2021. (II. 09.) határozat - Főépítészi feladatok ellátásáról
Polgármesteri döntés
2021-02-08 11/2021. (II. 08.) határozat - Címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezéséről
Polgármesteri döntés
2021-02-08 10/2021. (II. 08.) határozat - A kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok véleményezéséről
Határozat
2021-01-21 6/2021. (I. 21.) határozat - A Kulturális eszközbeszerzés pályázaton való részvételről szóló 72/2020. (VIII. 07.) határozat módosításáról
Polgármesteri döntés
2021-01-20 5/2021. (I. 20.) határozat - "Helyi termelői piac és vásártér kialakítása" című projekt kapcsán többlettámogatási igény iránti kérelem benyújtásáról szóló 119/2020. (XI.20.) határozat módosításáról
Polgármesteri döntés
2021-01-20 4/2021. (I. 20.) határozat - A falugondnoki szolgálat Szakmai Programjának, szabályzatainak elfogadásáról
Polgármesteri döntés
2021-01-20 3/2021. (I. 20.) határozat - Pályázat falugondnoki állás betöltésére
Polgármesteri döntés
2021-01-20 2/2021. (I. 20.) határozat - Falugondnoki szolgálat létrehozásáról
Polgármesteri döntés
2021-01-15 1/2021. (I. 15.) határozat - A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 125/2020. (XII. 17.) határozat módosításáról
Polgármesteri döntés